PDF Drukuj

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym "Subsidium" w Zgorzelcu, istnieje

od 1996 roku. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w S?dzie Rejonowym dla Wroc?awia Fabrycznej IX Wydzia?

Gospodarczy i ma charakter lokalny - dzia?a na terenie Powiatu Zgorzeleckiego, ktry obejmuje Zgorzelec,

Bogatyni?, Pie?sk,Sulikw,W?gliniec, Zawidw, mo?e dzia?a? na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mo?e by?

cz?onkiem krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o podobnym zakresie dzia?ania.

W grupie za?o?ycielskiej Stowarzyszenia znale?li si? pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni, pracownicy policji i urz?du celnego, terapeuci.

 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)