Odwiedzi?o nas

Dzisiaj31
Wczoraj58
Tydzie?469
Miesi?c1273
Wszystkie106770

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2006

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    środa, 09 lutego 2011 18:50

zebranie 2007W dniu 13 lutego 2007 roku odby?o si? Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "SUBSIDIUM".

Frekwencja wynios?a 30 osb na 37 aktywnych cz?onkw. W zebraniu uczestniczy? przedstawiciel Urz?du Miasta Zgorzelec, Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Pan Andrzej Pa?ys.

Na przewodnicz?c? zebrania wybrano Pani? Zofi? Budas, protokolantk? Pani? Halin? Pawe?kiewicz.
Sprawozdanie merytoryczne z dzia?alno?ci Stowarzyszenia za ubieg?? kadencj? przedstawi?a Przewodnicz?ca Stowarzyszenia Pani Maria Leszczy?ska. Sprawozdanie dotycz?ce gospodarki finansowej przedstawi?a Pani Krystyna Staniewska. Komisja rewizyjna po wys?uchaniu sprawozdania poprosi?a o udzielenie absolutorium dla ust?puj?cego Zarz?du, co te? jednog?o?nie uczyniono. Przez ca?y czas trwania zebrania pracowa?a Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oraz Komisja Uchwa? i Wnioskw. Wybrano nowe w?adze Stowarzyszenia w sk?adzie:

 1. Przewodnicz?ca - Maria Leszczy?ska
 2. Wice-przewodnicz?ca - Alina Czajkowska
 3. Wice-przewodnicz?cy - Leopold Lisicki
 4. Sekretarz - Halina Pawe?kiewicz
 5. Skarbnik - Agnieszka Bury

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicz?cy - Kazimierz Marciniak
 2. Cz?onkowie:
  • Krystyna Staniewska
  • Eugeniusz Dudzik

W czasie zebrania wysuni?to kilka wnioskw dotycz?cych spraw wewn?trznych Stowarzyszenia oraz podj?to trzy uchwa?y:

 1. W sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia "SUBSIDIUM". Rozdzia? II - Cele i formy dzia?ania. Paragraf 14 uzupe?ni? o sformu?owanie:", oraz resocjalizacja osb uzale?nionych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich."
 2. Uchwa?a w sprawie przyj?cia nowych cz?onkw.
 3. Uchwa?a w sprawie zmniejszenia ilo?ci cz?onkw Zarz?du Stowarzyszenia z o?miu do pi?ciu.

Na zako?czenie zebrania cz?onkowie Stowarzyszenia w ramach integracji zostali pocz?stowani pysznymi pierogami i barszczykiem przygotowanym przez personel "Hotelu pod Or?em".

Galeria fotografii z zebrania kliknij tutaj

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 18:57
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)