Odwiedzi?o nas

Dzisiaj33
Wczoraj58
Tydzie?471
Miesi?c1275
Wszystkie106772

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Festyn "B?d? tolerancyjny"

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    środa, 09 lutego 2011 19:03

festyn B?d?my tolerancyjniStowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzale?nionym "SUBSIDIUM" w Zgorzelcu w dniu 11.06.2007r zorganizowa?o festyn z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Przeciwdzia?ania Narkomanii pod nazw? "B?d? tolerancyjny", ktry jest obchodzony w dniu 26 czerwca.

Przesuni?cie terminu by?o spowodowane tym, ?e 26 czerwiec to ju? wakacje. Organizatorzy chcieli ?eby w festynie wzi??a rwnie? udzia? m?odzie? szkolna. Uczestnikami oprcz m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu zgorzeleckiego by?y osoby niepe?nosprawne uzale?nione i nieuzale?nione oraz inni amatorzy festynw. Do organizacji imprezy zaproszono:

 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
 • Urz?d Miasta Zgorzelec,
 • Samodzielny Publiczny Zesp? Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
 • Powiatow? Komend? Policji w Zgorzelcu,
 • Towarzystwo Powrt z "U" w Zgorzelcu,
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu.

Sponsorami przedsi?wzi?cia byli:

 • BOT - Elektrownia Turw,
 • BOT - KWB Turw,
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
 • PFRON w Zgorzelcu,

Patronat medialny obje?a Gazeta Regionalna "Kurier".
Festyn odby? si? w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.
Udzia? w festynie wzi??o oko?o 300 osb, w tym 68 niepe?nosprawnych.

Go??mi honorowymi byli:

 • Jan Michalski - wice Starosta Zgorzelecki,
 • Andrzej Pa?ys - Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Urz?du Miasta w Zgorzelcu,
 • Janina Dudzik - Przedstawiciel PCPR w Zgorzelcu.

Program festynu:

 1. Quizy i konkursy dotycz?ce tematyki:
  1. szkodliwo?ci za?ywania narkotykw,
  2. tolerancji,
  3. niepe?nosprawno?ci,
 2. Wyst?py artystyczne uczniw szk? ponadgimnazjalnych,
 3. Konkurs na plakat o tematyce dotycz?cej:
  1. uzale?nie?,
  2. tolerancji,
  3. niepe?nosprawno?ci,
 4. Koncert zespo?u POP SHOW BAND.

Osoby bior?ce udzia? w quizach, konkursach i wyst?pach otrzyma?y nagrody g?wne oraz nagrody pocieszenia.
Wszyscy uczestnicy festynu mogli skorzysta? z pomiaru ci?nienia t?tniczego krwi, pomiaru cukru we krwi, uzyska? informacje ustne i ulotki dotycz?ce profilaktyki uzale?nie?, pocz?stowa? si? s?odyczami, dla spragnionych by?a woda mineralna.

Reklam? sponsorw BOT Elektrownia Turw i BOT KWB Turw kilkakrotnie w czasie festynu wymieniano ze sceny. Informacje o sponsoringu przez BOT Elektrowni? Turw i BOT KWB Turw umieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia "SUBSIDIUM". Gazeta Regionalna "Kurier" w wydaniu z dnia 20.06.2007r zamie?ci?a sponsorw festynu, wymieniaj?c na pierwszym miejscu BOT Elektrowni? Turw i BOT KWB Turw. Materia?y reklamowe BOT Elektrowni Turw i BOT KWB Turw zdobi?y scen? w czasie trwania festynu w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Galeria fotografii z festynu kliknij tutaj

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 19:15
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)