Odwiedzi?o nas

Dzisiaj32
Wczoraj58
Tydzie?470
Miesi?c1274
Wszystkie106771

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Stowarzyszenie istnieje ju? 12 lat!

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    środa, 09 lutego 2011 19:31

12 - to lecie stowarzyszeniaKonferencja z okazji 10-cio Lecia Leczenia Substytucyjnego Metadonem i 12-to Lecia powstania Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" oby?a si? 08.01.2008r. w Hotelu "Pod Or?em" w Zgorzelcu.

Wyk?ad na temat "Roli metadonu w zapobieganiu chorobom zaka?nym" wyg?osi? prof. Andrzej G?adysz z Akademii Medycznej we Wroc?awiu. Wyst?pi?a p. Zofia Barczyk - Dyrektor SP ZOZ w Zgorzelcu z prelekcj? na temat historii wprowadzenia leczenia substytucyjnego w Zgorzelcu na bazie Poradni Terapii Uzale?nie? od Substancji Psychoaktywnych. Pani Maria Leszczy?ska - Przewodnicz?ca Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" mwi?a o konieczno?ci powo?ania stowarzyszenia, ktre wspomaga SPZOZ w Zgorzelcu w dzia?aniach na rzecz ludzi uzale?nionych i ich rodzin oraz tych, ktrzy zaczynaj? eksperymentowa? ze ?rodkami zmieniaj?cymi ?wiadomo??. Kierownikiem leczenia substytucyjnego w Zgorzelcu jest psychiatra Rober Lejda. ?wiadectwo efektw leczenia metadonem wyda?o dwch pacjentw Poradni Terapii Leczenia Uzale?nie? od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu. W konferencji uczestniczyli:

 • V-ce Starosta Zgorzelecki - Jan Michalski,
 • Cz?onek Zarz?du Rady Powiatu Zgorzeleckiego - Ireneusz Owsik,
 • Radny Powiatu Zgorzeleckiego - Andrzej Tyc,
 • Przewodnicz?ca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Zgorzeleckiego - Ryszarda Jankowska-Bury,
 • Burmistrz Miasta Zgorzelec - Rafa? Gronicz,
 • Z-ca Burmisrza Miasta Zgorzelec - Rados?aw Baranowski,
 • Przewodnicz?ca Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - Eleonora Kozie?,
 • Radna Rady Miasta Zgorzelec - p. Mazurek,
 • Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Urz?du Miasta Zgorzelec - Andrzej Pa?ys,
 • Burmistrz Miasta Zawidw - Jan Santowski,
 • V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Pie?sk - Ma?gorzata Soko?owska,
 • Wjt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik,
 • Z-ca Wjta Sulikowa - Wojciech Paj?k,
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Krystyna Komsta,
 • Przedtawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - Grzegorz Hryszkiewicz,
 • Komendant Powiatowej Policji w Zgorzelcu - Marek Kazimierczak,
 • Dyrektor Powiatowej SANEPID w Zgorzelcu - Alina Tyc,
 • Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej - Maria ?yczakowska,
 • Dyrektor O?rodka Socjoterapii - Ireneusz Stec,
 • Dyrektor LO im. Braci ?niadeckich w Zgorzelcu - Danuta Serafi?ska,
 • Kierownicy O?rodkw Pomocy Spo?ecznej - Halina Maliwiecka, Krystyna Gall,
 • Kierownicy Programw Leczenia Substytucyjnego - Marek Zgad?o, z Krakowa - Edward Bo?ek, z Chorzowa - Jacek G?siorowski, z Wroc?awia,
 • Z Poradni "Monar" w Jeleniej Grze - Jzef Le?niak
 • Pedagodzy szkolni: Izabela Lisicka, Marta Szumska, Ma?gorzata Kustra,
 • Dyrektor Biura PCK w Zgorzelcu - Bo?ena K?usek
 • Przedstawiciel Aresztu ?ledczego w Lubaniu - Kapitan Janusz Kozakiewicz,
 • Dyrektor Naczelny firmy "Molteni" w Polsce - Zbigniew Brydak, ktra to firma sprzedaje ?rodek leczniczy programom leczenia substytucjalnego w Polsce, dyrektor do spraw sprzeda?y - Wojciech Stanek, przedstawiciel naukowy firmy - Artur Kwa?nik, Kierownik Terenowy - Arleta M?dra-Kaczmarek.

W konferencji uczestniczyli rwnie? Ci, ktrzy rozpoczynali batali? na rzecz metadonu w Zgorzelcu:

 • by?y Burmistrz Miasta Zgorzelec - Miros?aw Fiedorowicz,
 • by?y Cz?onek Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - Zofia Barczyk (obecnie Dyrektor SPZOZ w Zgorzelcu),
 • by?y Cz?onek Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - lek. pediatra Ewa Motyka,
 • by?y Cz?onek Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - Hanna Ilnicka (obecnie Dyrektor PCPR w Zgorzelcu).

Program muzyczny w wykonaniu zespo?u "POP SHOW BAND" w ramach sponsoringu wykonali:

 • Wies?aw Florkowski - wokal,
 • Wojciech Pokrzewi?ski - perkusja,
 • Artur Florkowski - instrumenty klawiszowe,
 • Krzysztof Witkowski - gitara basowa.

Aparatur? i d?wi?k realizowa?a agencja artystyczna "GONG".

Poniewa? ks. Arkadiusz Nowak nie mg? uczestniczy? w Konferencji, a w znacznym stopniu przyczyni? si? do wprowadzenia programu metadonowego w Zgorzelcu przes?a? serdeczne gratulacje i ?yczenia dalszego powodzenia w dzia?aniach na rzecz osb uzale?nionych.

Dyrektor Biura ds. Przeciwdzia?ania Narkomanii w Warszawie Piotr Jab?o?ski na r?ce p. Dyrektor Zofii Barczyk przes?a? wyrazy uznania dla dzia?alno?ci i zaanga?owania w prac? i pomoc na rzecz uzale?nionych od narkotykw. ?yczy? rwnie? Dyrekcji i wszystkim wsp?pracownikom sukcesw w kontynuowaniu szczytnej misji spo?ecznej. Osoby i instytucje, ktre pomaga?y SPZOZ w Zgorzelcu i Stowarzyszeniu "SUBSIDIUM" podczas 10-ciu lat funkcjonowania programu oraz 12-tu lat dzia?alno?ci Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" otrzyma?y podzi?kowania i drobne upominki.

Sponsorem uroczysto?ci by?a Firma "Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o." z siedzib? w Krakowie.

Galeria fotografii z obchodw kliknij tutaj

Poprawiony: środa, 09 lutego 2011 19:43
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Czeslawa Fryderyka
Wczoraj : Daniela Dalidy
Dzisiaj : Marii Magdaleny
jutro : Bogny Apolinarego
Pojutrze : Kingi Krystyny
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)