Odwiedzi?o nas

Dzisiaj16
Wczoraj61
Tydzie?77
Miesi?c988
Wszystkie101244

(C) Fliesenstadt

Hosting

Reklama

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za rok 2009

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 14 lutego 2011 21:23

zebranie 2009W dniu 31 maja 2010r w sali konferencyjnej Hotelu "Pod Or?em" odby?o si? Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Subsidium".

Porz?dek obrad:

 1. Przewodnicz?c? zebrania jednog?o?nie wybrano Zofi? Budas.
 2. Na sekretarza jednog?o?nie wybrano Halin? Pawe?kiewicz.
 3. Przeg?osowano wybory jawne (przez podniesienie r?ki).
 4. Wybrano Komisj? Mandatowo-Skrtacyjn? w sk?adzie:
 • Przewodnicz?cy Zbigniew Kobza.
 • Cz?onkowie:
  1. El?bieta Pie?kowska,
  2. Ma?gorzata Podgrska-Duda.
 1. Po przeliczeniu cz?onkw stowarzyszenia i sprawdzeniu listy obecno?ci (na 50 cz?onkw - 31 obecnych) komisja stwierdzi?a prawomocno?? zebrania.
 2. Wybrano tak?e Komisj? Uchwa? i Wnioskw, w sk?ad ktrej weszli:
 • Przewodnicz?cy Leopold Lisicki.
 • Cz?onkowie:
  1. Zofia Guszczewska,
  2. Eugeniusz Dudzik.
 1. Przewodnicz?ca stowarzyszenia Maria Leszczy?ska przedstawi?a sprawozdanie z dzia?alno?ci organizacji za okres 2007-2009.
 2. Sprawozdanie finansowe za okres 2007-2009 przedstawi?a skarbnik stowarzyszenia Agnieszka Bury.
 3. Komisja Rewizyjna przedstawi?a protok? dzia?alno?ci stowarzyszenia za okres 2007-2009 i udzieli?a Zarz?dowi absolutorium. Absolutorium przeg?osowano jednog?o?nie.
 4. Po przedstawieniu powy?szych protoko?w, rozpocz??a si? dyskusja. W czasie dyskusji uwypuklono takie wnioski jak:
 • podwy?szenie sk?adki cz?onkowskiej z 30 z? na 35 z? (rocznie),
 • utworzenie grupy dla wsp?uzale?nionych z problemem uzale?nienia od narkotykw,
 • utworzenie grupy dla sprawcw przemocy.
 1. Komisja Mandatowo-Skrtacyjna przedstawi?a kandydatury do Zarz?du Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono g?osowanie jawne.
 • Kandydatury do Zarz?du:
  1. Maria Leszczy?ska,
  2. Alina Czajkowska,
  3. Leopold Lisicki,
  4. Agnieszka Bury,
  5. Halina Pawe?kiewicz.
 • Kandydatury do Komisji Rewizyjnej:
  1. Krystyna Staniewska,
  2. Zofia Guszczewska,
  3. Kazimierz Marciniak.
 1. G?osowanie nad powy?szymi kandydaturami odby?o si? in blok. G?osowa?o 31 osb. Na sk?ad Komisji Rewizyjnej g?osowa?o rwnie? 31 osb. Po g?osowaniu ukonstytuowa? si? nowy Zarz?d oraz Komisja Rewizyjna w sk?adach:
  • Zarz?d:
   1. Przewodnicz?ca Maria Leszczy?ska.
   2. Zast?pcy:
    • Leopold Lisicki,
    • Alina Czajkowska.
   3. Skarbnik Agnieszka Bury.
   4. Sekretarz Halina Pawe?kiewicz.
  • Komisja Rewizyjna:
   1. Przewodnicz?ca Krystyna Staniewska
   2. Cz?onkowie:
    • Zofia Guszczewska,
    • Kazimierz Marciniak.
 2. Komisja Uchwa? i Wnioskw przedstawi?a protok? z dzia?alno?ci komisji.

Na zako?czenie zebrania wyk?ad nt. "Zagro?e? za?ywania ?rodkw psychoaktywnych, a prowadzenie pojazdw mechanicznych" przedstawi? Edward Bo?ek - Kierownik Programu Metadonowego w Chorzowie.

Galeria z zebrania kliknij tutaj

Poprawiony: poniedziałek, 14 lutego 2011 21:51
 

1 procent

Reklama

Imieniny obchodz?

Przedwczoraj : Cyryla Edwarda
Wczoraj : Jozefa Bogdana
Dzisiaj : Klaudii Eufemii
jutro : Ludomira Benedykta
Pojutrze : Katarzyny Boguslawa
Jesteś tutaj:
Polish (Poland)