Festyn "Jesteśmy tacy sami"

Drukuj

festyn jesteśmy tacy samiW dniu 7 czerwca 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" odbył się festyn pod nazwą "Jesteśmy tacy sami".

 

 

 

 

 

 

Festyn został zorganizowany we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, Urzędem Miasta Zgorzelec, Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu, Zgorzeleckim Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Towarzystwem Higienicznym oraz Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", na placu przed Centrum Sportowym.

Festyn miał na celu integrację osób uzależnionych ze środowiskiem ludzi zdrowych, nie uzależnionych. W programie festynu, który rozpoczął się o godzinie 10.30 i trwał do godziny 16.00 przewidziano występy grup parateatralnych ze szkół, konkursy i quizy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowia poprzez udostępnienie stanowiska do mierzenia ciśnienia krwi, kontroli poziomu cukru we krwi oraz wagi ciała. Podczas festynu grał zespół "ALABAMA".

Festyn finansowany był z funduszu PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Festyn jest kontynuacją tradycji zapoczątkowanej w zeszłym roku festynem "Razem do zdrowia".

Galeria z wydarzenia - kliknij tutaj