Pożegnianie Haliny Kronkowskiej

Drukuj

Dnia 26.02.2021r.

odeszła członkini Stowarzyszenia "Subsidium" - Halina Kronkowska.

Łączymy się w żalu z rodziną Pani Haliny.

Poniżej pożegnanie, które zostało odczytane podczas pogrzebu Pani Haliny.

 

Szanowni Zebrani.

Zebraliśmy się dziś aby pożegnać i towarzyszyć w ostatniej drodze naszej koleżanki Haliny Kronkowskiej.

Halinka, bo tak wszyscy się do niej zwracaliśmy, swoje dorosłe życie związała i spędziła w naszym mieście Zgorzelcu.

Była jedną z osób, które tworzyły podwaliny pomocy społecznej, nie tylko na terenie miasta Zgorzelca, ale również na terenie okolicznych miejscowości będąc Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, który funkcjonował wówczas w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Halinka była profesjonalistką, chcą wykonywać perfekcyjnie swoją pracę permanentnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki nim, zdobytej wiedzy i doświadczeniu została doceniona i awansowała na Wojewódzkiego Specjalistę ds. Pomocy Społecznej. Pracując w strukturach wojewódzkich pomocy społecznej w Jeleniej Górze, między innymi współtworzyła miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto przez blisko dekadę kształciła przyszłych adeptów Szkoły Pracowników Socjalnych w Jeleniej Górze.

W 1995 roku Wojewoda Jeleniogórski powierzył Halince stanowisko pełnomocnika wojewody do spraw przeciwdziałania narkomanii. Wówczas to podejmowała wiele działań zwalczających narkomanię w całym województwie, kładąc szczególny nacisk na rozwiązanie wielu problemów tego zjawiska w Zgorzelcu.

Dzięki Halince i nawiązanej przez nią współpracy z ks. Arkadiuszem Nowakiem, który pełnił funkcję doradcy Ministra Zdrowia ds. uzależnień mogły zostać podjęte z władzami miasta Zgorzelca, radnymi i Dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej działania mające na celu wprowadzenie innowacyjnego programu leczenia substytucyjnego metadonem osób uzależnionych od opiatów.

Program metadonowy został wdrożony w 1998 roku i działa do dzisiaj realizowany przez WS - SPZOZ w Zgorzelcu Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. Aby wymieniony program mógł być prowadzony należało powołać stowarzyszenie. Tego zadania podjęła się Halinka i powstało Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym "Subsidium".

W tym roku obchodzić będzie swoje 25-lecie i przez te wszystkie lata Halinka swoją wiedzą i praktycznym działaniem wspierała jego funkcjonowanie.

Halinka nie bała się podejmować nowych wyzwań. Po reformie administracyjnej została powołana przez starostę zgorzeleckiego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Zgorzelcu. Funkcję tą pełniła z pełnym zaangażowaniem aż do przejścia na emeryturę.

Nasza Halinka była bardzo aktywna społecznie. Całe swoje życie poświęciła na tworzenie, rozwijanie, udoskonalanie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących wsparcia.

Halinka realizowała sie również jako matka, wychowała dwóch wspaniałych synów Pawła i Marcina. Cieszyła się z wnucząt, o których często opowiadała z uśmiechem na twarzy.

Będzie jej nam bardzo brakować, jej kreatywności, rad, pomysłów i tego jej przekonania, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, tylko trzeba chcieć.

Śpij spokojnie Halinko - przyszedł czas odpoczynku.