Zebranie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2006

Drukuj

zebranie 2007W dniu 13 lutego 2007 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "SUBSIDIUM".

 

 

 

 

 

Frekwencja wyniosła 30 osób na 37 aktywnych członków. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miasta Zgorzelec, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Andrzej Pałys.

Na przewodniczącą zebrania wybrano Panią Zofię Budas, protokolantkę Panią Halinę Pawełkiewicz.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za ubiegłą kadencję przedstawiła Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Maria Leszczyńska. Sprawozdanie dotyczące gospodarki finansowej przedstawiła Pani Krystyna Staniewska. Komisja rewizyjna po wysłuchaniu sprawozdania poprosiła o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, co też jednogłośnie uczyniono. Przez cały czas trwania zebrania pracowała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oraz Komisja Uchwał i Wniosków. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie:

 1. Przewodnicząca - Maria Leszczyńska
 2. Wice-przewodnicząca - Alina Czajkowska
 3. Wice-przewodniczący - Leopold Lisicki
 4. Sekretarz - Halina Pawełkiewicz
 5. Skarbnik - Agnieszka Bury

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący - Kazimierz Marciniak
 2. Członkowie:
  • Krystyna Staniewska
  • Eugeniusz Dudzik

W czasie zebrania wysunięto kilka wniosków dotyczących spraw wewnętrznych Stowarzyszenia oraz podjęto trzy uchwały:

 1. W sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia "SUBSIDIUM". Rozdział II - Cele i formy działania. Paragraf 14 uzupełnić o sformułowanie:", oraz resocjalizacja osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich."
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków.
 3. Uchwała w sprawie zmniejszenia ilości członków Zarządu Stowarzyszenia z ośmiu do pięciu.

Na zakończenie zebrania członkowie Stowarzyszenia w ramach integracji zostali poczęstowani pysznymi pierogami i barszczykiem przygotowanym przez personel "Hotelu pod Orłem".

Galeria fotografii z zebrania kliknij tutaj