Stowarzyszenie istnieje już 12 lat!

Drukuj

12 - to lecie stowarzyszeniaKonferencja z okazji 10-cio Lecia Leczenia Substytucyjnego Metadonem i 12-to Lecia powstania Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" obyła się 08.01.2008r. w Hotelu "Pod Orłem" w Zgorzelcu.

 

 

 

 

 

Wykład na temat "Roli metadonu w zapobieganiu chorobom zakaźnym" wygłosił prof. Andrzej Gładysz z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wystąpiła p. Zofia Barczyk - Dyrektor SP ZOZ w Zgorzelcu z prelekcją na temat historii wprowadzenia leczenia substytucyjnego w Zgorzelcu na bazie Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych. Pani Maria Leszczyńska - Przewodnicząca Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" mówiła o konieczności powołania stowarzyszenia, które wspomaga SPZOZ w Zgorzelcu w działaniach na rzecz ludzi uzależnionych i ich rodzin oraz tych, którzy zaczynają eksperymentować ze środkami zmieniającymi świadomość. Kierownikiem leczenia substytucyjnego w Zgorzelcu jest psychiatra Rober Lejda. Świadectwo efektów leczenia metadonem wydało dwóch pacjentów Poradni Terapii Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu. W konferencji uczestniczyli:

 • V-ce Starosta Zgorzelecki - Jan Michalski,
 • Członek Zarządu Rady Powiatu Zgorzeleckiego - Ireneusz Owsik,
 • Radny Powiatu Zgorzeleckiego - Andrzej Tyc,
 • Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Zgorzeleckiego - Ryszarda Jankowska-Bury,
 • Burmistrz Miasta Zgorzelec - Rafał Gronicz,
 • Z-ca Burmisrza Miasta Zgorzelec - Radosław Baranowski,
 • Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - Eleonora Kozieł,
 • Radna Rady Miasta Zgorzelec - p. Mazurek,
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec - Andrzej Pałys,
 • Burmistrz Miasta Zawidów - Jan Santowski,
 • V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk - Małgorzata Sokołowska,
 • Wójt Gminy Zgorzelec - Kazimierz Janik,
 • Z-ca Wójta Sulikowa - Wojciech Pająk,
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Krystyna Komsta,
 • Przedtawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - Grzegorz Hryszkiewicz,
 • Komendant Powiatowej Policji w Zgorzelcu - Marek Kazimierczak,
 • Dyrektor Powiatowej SANEPID w Zgorzelcu - Alina Tyc,
 • Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej - Maria Łyczakowska,
 • Dyrektor Ośrodka Socjoterapii - Ireneusz Stec,
 • Dyrektor LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu - Danuta Serafińska,
 • Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej - Halina Maliwiecka, Krystyna Gall,
 • Kierownicy Programów Leczenia Substytucyjnego - Marek Zgadło, z Krakowa - Edward Bożek, z Chorzowa - Jacek Gąsiorowski, z Wrocławia,
 • Z Poradni "Monar" w Jeleniej Górze - Józef Leśniak
 • Pedagodzy szkolni: Izabela Lisicka, Marta Szumska, Małgorzata Kustra,
 • Dyrektor Biura PCK w Zgorzelcu - Bożena Kłusek
 • Przedstawiciel Aresztu Śledczego w Lubaniu - Kapitan Janusz Kozakiewicz,
 • Dyrektor Naczelny firmy "Molteni" w Polsce - Zbigniew Brydak, która to firma sprzedaje środek leczniczy programom leczenia substytucjalnego w Polsce, dyrektor do spraw sprzedaży - Wojciech Stanek, przedstawiciel naukowy firmy - Artur Kwaśnik, Kierownik Terenowy - Arleta Mądra-Kaczmarek.

W konferencji uczestniczyli również Ci, którzy rozpoczynali batalię na rzecz metadonu w Zgorzelcu:

 • były Burmistrz Miasta Zgorzelec - Mirosław Fiedorowicz,
 • były Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - Zofia Barczyk (obecnie Dyrektor SPZOZ w Zgorzelcu),
 • były Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - lek. pediatra Ewa Motyka,
 • były Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Zgorzelec - Hanna Ilnicka (obecnie Dyrektor PCPR w Zgorzelcu).

Program muzyczny w wykonaniu zespołu "POP SHOW BAND" w ramach sponsoringu wykonali:

 • Wiesław Florkowski - wokal,
 • Wojciech Pokrzewiński - perkusja,
 • Artur Florkowski - instrumenty klawiszowe,
 • Krzysztof Witkowski - gitara basowa.

Aparaturę i dźwięk realizowała agencja artystyczna "GONG".

Ponieważ ks. Arkadiusz Nowak nie mógł uczestniczyć w Konferencji, a w znacznym stopniu przyczynił się do wprowadzenia programu metadonowego w Zgorzelcu przesłał serdeczne gratulacje i życzenia dalszego powodzenia w działaniach na rzecz osób uzależnionych.

Dyrektor Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotr Jabłoński na ręce p. Dyrektor Zofii Barczyk przesłał wyrazy uznania dla działalności i zaangażowania w pracę i pomoc na rzecz uzależnionych od narkotyków. Życzył również Dyrekcji i wszystkim współpracownikom sukcesów w kontynuowaniu szczytnej misji społecznej. Osoby i instytucje, które pomagały SPZOZ w Zgorzelcu i Stowarzyszeniu "SUBSIDIUM" podczas 10-ciu lat funkcjonowania programu oraz 12-tu lat działalności Stowarzyszenia "SUBSIDIUM" otrzymały podziękowania i drobne upominki.

Sponsorem uroczystości była Firma "Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o." z siedzibą w Krakowie.

Galeria fotografii z obchodów kliknij tutaj