Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za rok 2009

Drukuj

zebranie 2009W dniu 31 maja 2010r w sali konferencyjnej Hotelu "Pod Orłem" odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Subsidium".

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Zofię Budas.
 2. Na sekretarza jednogłośnie wybrano Halinę Pawełkiewicz.
 3. Przegłosowano wybory jawne (przez podniesienie ręki).
 4. Wybrano Komisję Mandatowo-Skrótacyjną w składzie: 
 • Przewodniczący Zbigniew Kobza.
 • Członkowie:
  1. Elżbieta Pieńkowska,
  2. Małgorzata Podgórska-Duda.
 1. Po przeliczeniu członków stowarzyszenia i sprawdzeniu listy obecności (na 50 członków - 31 obecnych) komisja stwierdziła prawomocność zebrania.
 2. Wybrano także Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli:
 • Przewodniczący Leopold Lisicki.
 • Członkowie:
  1. Zofia Guszczewska,
  2. Eugeniusz Dudzik.
 1. Przewodnicząca stowarzyszenia Maria Leszczyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności organizacji za okres 2007-2009.
 2. Sprawozdanie finansowe za okres 2007-2009 przedstawiła skarbnik stowarzyszenia Agnieszka Bury.
 3. Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół działalności stowarzyszenia za okres 2007-2009 i udzieliła Zarządowi absolutorium. Absolutorium przegłosowano jednogłośnie.
 4. Po przedstawieniu powyższych protokołów, rozpoczęła się dyskusja. W czasie dyskusji uwypuklono takie wnioski jak: 
 • podwyższenie składki członkowskiej z 30 zł na 35 zł (rocznie),
 • utworzenie grupy dla współuzależnionych z problemem uzależnienia od narkotyków,
 • utworzenie grupy dla sprawców przemocy.
 1. Komisja Mandatowo-Skrótacyjna przedstawiła kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono głosowanie jawne.
 • Kandydatury do Zarządu:
  1. Maria Leszczyńska,
  2. Alina Czajkowska,
  3. Leopold Lisicki,
  4. Agnieszka Bury,
  5. Halina Pawełkiewicz.
 • Kandydatury do Komisji Rewizyjnej:
  1. Krystyna Staniewska,
  2. Zofia Guszczewska,
  3. Kazimierz Marciniak.
 1. Głosowanie nad powyższymi kandydaturami odbyło się in blok. Głosowało 31 osób. Na skład Komisji Rewizyjnej głosowało również 31 osób. Po głosowaniu ukonstytuował się nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w składach:
  • Zarząd:
   1. Przewodnicząca Maria Leszczyńska.
   2. Zastępcy:
    • Leopold Lisicki,
    • Alina Czajkowska.
   3. Skarbnik Agnieszka Bury.
   4. Sekretarz Halina Pawełkiewicz.
  • Komisja Rewizyjna:
   1. Przewodnicząca Krystyna Staniewska
   2. Członkowie:
    • Zofia Guszczewska,
    • Kazimierz Marciniak.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła protokół z działalności komisji.

Na zakończenie zebrania wykład nt. "Zagrożeń zażywania środków psychoaktywnych, a prowadzenie pojazdów mechanicznych" przedstawił Edward Bożek - Kierownik Programu Metadonowego w Chorzowie.

Galeria z zebrania kliknij tutaj