Zaplecze

Drukuj

Stowarzyszenie posiada sale wykładowe i terapeutyczne, sprzęt audio-wizualny:
telewizory, magnetowidy, rzutniki foli, fax, internet, laptop, projektor.

zapleczezaplecze

zapleczezaplecze

Poprawiony: sobota, 22 października 2011 09:00