Pożegnanie Andrzeja Pałysa

Drukuj

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 24 marca 2021 roku, naszego kolegę, Andrzeja Pałysa.

Andrzej Pałys był wieloletnim sympatykiem naszego stowarzyszenia.

Wspólnie z innymi osobami przyczynił się do jego powstania w 1996 roku.

Był ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom. Tej dziedzinie poświęcił całe swoje dorosłe życie. Udzielał pomocy merytorycznej nie tylko nam, ale także samorządom i instytucjom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Był dobrym duchem naszej działalności, zawsze wspierał, pomagał, służył dobrą radą, a nawet krytycznie odnosił się do naszych pomysłów, ale zawsze w konstruktywnym tonie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako prawy i szlachetny człowiek.

Andrzeju, za Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro, troskę i przyjaźń w imieniu nas wszystkich dziękujemy!

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Pracownicy Poradni Terapii Uzależnień.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia "Subsidium" w Zgorzelcu